Alumni

VPIS NA UNIVERZE

Po opravljenem programu mednarodne mature dijaki prejmejo dvojezično diplomo, s katero se lahko vpišejo na univerze v Sloveniji in v tujini. Imetnik diplome lahko kandidira povsod po svetu, vključno z najimenitnejšimi evropskimi in ameriškimi univerzami. Dijaki, ki so končali program mednarodne mature na II. gimnaziji Maribor, so uspešni na tujih univerzah, kot so Univerza v Cambridgeu, Univerza v Oxfordu, Imperial College in UCL v Londonu, University of St. Andrews, Glasgow in Edinburgh na Škotskem, Utrecht in Amsterdam na Nizozemskem, Dunaj v Avstriji, Berlin, Mannheim, Nürnberg in München v Nemčiji ter na drugih univerzah po svetu, kot so New York University v Abu Dhabiju, Stanford, Barkeley in Harvard v ZDA.


 

REZULTATI MEDNARODNE MATURE NA II. GIMNAZIJI MARIBOR

V spodnji tabeli so nanizani rezultati v primerjavi s svetovnim IBO-povprečjem za obdobje zadnjih petih let. Zapisana je uspešnost dijakov na maturi, povprečno število točk, število dijakov z več kot 40 točkami, število dijakov s 45 točkami.

 

alumnitabela

TABELA 1: Uspešnost na maturi v obdobju 2010 – 2015