Razširjeni esej

Ob obveznostih šestih predmetov morajo dijaki za pridobitev diplome izpolniti še naslednje tri zahteve: napisati morajo razširjeni esej, opraviti naloge pri predmetu teorija vednosti (TOK) in opraviti ustvarjalne, športne in prostovoljske aktivnosti (CAS).

RAZŠIRJENI ESEJ (EXTENDED ESSAY)

Razširjeni esej IBO opredeljuje kot poglobljeno študijo znotraj področja enega ali več predmetov, ki jih dijak obiskuje. Dijaki si lahko izberejo razširjeni esej iz lokalnih in svetovnih študij, kjer globalni problem preučijo iz najmanj dveh vidikov (npr. psihološkega in biološkega) in ga prenesejo na lokalno okolje. Esej v obsegu 4000 besed nudi dijaku možnost samostojnega raziskovalnega dela, katerega namen je naučiti se veščin raziskovanja in akademskega pisnega izražanja, kar so znanja, potrebna za študij na univerzi. Dijake pri njihovem delu spremlja mentor.