Program MM v svetu

PROGRAM MEDNARODNE MATURE V SVETU

IBO si prizadeva ustvariti program, ki bi dijakom omogočal, da bi se razvili v vedoželjne, strpne in sočutne ljudi, ki bi pomagali pri ustvarjanju lepšega sveta in miru v svetu z medkulturnim razumevanjem in spoštovanjem.

S tem namenom IBO sodeluje s šolami, vladnimi in mednarodnimi organizacijami, ki ji pomagajo pri razvijanju zahtevnih učnih programov na področju mednarodnega izobraževanja in pri natančnem ter temeljitem preverjanju znanja.

Ti programi po vsem svetu spodbujajo dijake k različnim aktivnostim, razvijanju sočutja in vseživljenjskemu učenju, pa tudi k razumevanju in sprejemanju drugih ali drugačnih ljudi.

Namen programa mednarodne mature je spodbujanje dijakovega čuta za mednarodno ozaveščenost,  humanitarnost in skrb za naš planet ter oblikovanje takšnih dijakov, ki  ustvarjajo boljši in mirnejši svet.

IB-dijak želi biti: raziskovalen, vedoželjen, misleč, komunikativen, načelen, svobodomiseln,   senzibilen in empatičen, pripravljen tvegati, miselno konstruktiven  in  sposoben refleksije.

dp-model-en
ib-history-artwork-en