Bruno Marinič

Ines Horvat Menih
10. 2. 2016

Bruno Marinič

Program MM, se mi je že od začetka bil bližje do nacionalnega programa, gre predvsem za to, da imamo zgolj šest osrednjih predmetov, delo poteka bolj poglobljeno in predvsem pa so skupine manjše in omogočajo več osebnega stika s profesorjem. Na fakulteti se mi trenutno zdi, da me je program dobro pripravil na študij, predvsem kemija in matematika, ki predstavljata osnovno vsebino mojega študijskega programa.

Bruno Marinič, University of Oxford