Hana Veler

Ines Horvat Menih
10. 2. 2016

Hana Veler

IB program je mojo izobraževalno pot pripeljal na II. gimnazijo Maribor, saj sem v njem videla priložnost lažjega vpisa na tujo univerzo in predvsem boljšo pripravo na študij. Meni ljube prednosti tega programa so bile prosti izbor predmetov, delo v manjših skupinah in večji individualni pristop k delu. To me je zelo dobro pripravilo na študij, saj IB zahteva poleg podobnega načina ocenjevanja tudi veliko samodiscipline in organiziranosti, ki sta za študij ključnega pomena.

Hana Veler, University of Notingham