Izjave

Program MM, se mi je že od začetka bil bližje do nacionalnega programa, gre predvsem za to, da imamo zgolj šest osrednjih predmetov, delo poteka bolj poglobljeno in predvsem pa so skupine manjše in omogočajo več osebnega stika s profesorjem. Na fakulteti se mi trenutno zdi, da me je program dobro pripravil na študij, predvsem kemija in matematika, ki predstavljata osnovno vsebino mojega študijskega programa.

Bruno Marinič, University of Oxford

10. 2. 2016

Bruno Marinič

Program MM, se mi je že od začetka bil bližje do nacionalnega programa, gre predvsem za to, da imamo zgolj šest osrednjih predmetov, delo poteka bolj poglobljeno […]
10. 2. 2016

Ines Horvat Menih

Za sprejemni izpit v nemščini sem bila za svoj izbrani študij še kako dobro pripravljena. Tudi kasneje skozi potek študija se izkaže, da se delovne navade, pridobljene s […]
10. 2. 2016

Hana Veler

IB program je mojo izobraževalno pot pripeljal na II. gimnazijo Maribor, saj sem v njem videla priložnost lažjega vpisa na tujo univerzo in predvsem boljšo pripravo na […]