OIV (CREATIVITY, ACTIVITY, SERVICE)

CAS vključuje ustvarjalne, športne in prostovoljske aktivnosti. Dijaki so aktivni na vseh treh področjih celotno obdobje IB izobraževanja.

Na II. gimnaziji Maribor ponujamo v okviru programa DrugaDruga veliko ustvarjalnih dejavnosti. Npr. literarno in likovno delavnico, fotografski krožek, gledališke skupine v slovenskem, angleškem, francoskem in nemškem jeziku, mladinski pevski zbor, dijaški orkester, dijaški časopis, filmsko šolo, itd.

Med športnimi dejavnostmi dijaki izbirajo med ponudbo izbirnih športov (plavanje, namizni tenis, badminton, aerobiko, jogo, tai-chi, …). Prav tako se lahko odločijo za individualni program s projektom Šport za zdravje ali za športne dejavnosti v okviru dijaškega doma.

Dijaki prostovoljsko delo opravijo na matični šoli, osnovnih šolah, vrtcih, mladinskih domovih, domovih za starostnike, zavetišču za živali in mladinskih centrih.

IB dijaki so vključeni v mednarodni projekt ‘Soly’ (specialna olimpijada), prostovoljsko akcijo “Simbioza” (vodijo tečaj za starejše), mednarodni “Spring Festival”, šolski kulturni maraton, organizacijo in izvedbo dobrodelnih prireditev ter glasbenih koncertov. Sodelujejo na mednarodnih šolskih izmenjavah, tekmovanjih in konferencah (MUN, YPAC, WSC). CAS je v povezavi z vsemi IB predmeti in TOK.

Dijake IB programa se spodbuja, da so aktivni v lokalnem okolju, zato lahko izbirajo tudi dejavnosti v zunanjih organizacijah, ki nudijo ustvarjalne, športne in prostovoljske aktivnosti.

Delo dijakov spremljajo CAS koordinator in mentorji posameznih dejavnosti. Dijaki pišejo dnevnik in vodijo portfelj. Ob zaključku drugega šolskega leta opravijo javno predstavitev, v katero vključijo samoevalvacijo in refleksijo opravljenih dejavnosti.

Brez opravljenih CAS obveznosti dijak ne more prejeti IB diplome.

CAS dijakom ponuja izzive na različnih področjih, jih uči načrtovati in bolje organizirati čas, osvajati proces samoevalvacije in lastne refleksije, pomena zavedanja razvoja lastnih sposobnosti, pridobivati veščine timskega dela in vzpodbujati vztrajnost.