CAS experiences?

CAS at II. gimnazija Maribor

Slovene English Creativity Activity Service
Aktivno državljanstvo Active citizenship x x  
Šolski časopis Borec School newspaper Borec x    
Debatni klub Debate club x    
Klub “Douce France” “Douce France” club x    
Ekoskupina Ecology group x x x
Mladinski parlament za alpsko konvencijo (YPAC) Youth Parliament Alpine Convention – YPAC x    
Moj London projekt My London project x x  
Irska in W. Butler Yeats Ireland and W. Butler Yeats x x  
Prostovoljsko delo “Druga drugim” Volunteer work “Druga drugim” x x x
Drug’ orkester Drug’ orchestra  x    
Pop&rock zgodbe Pop&rock stories x    
Mladinski pevski zbor II. gimnazije Maribor Youth mixed choir of II. gimnazija Maribor x    
Druga galerija Second art gallery x    
Francosko gledališče French theatre x x  
Gledališče Druga scena Drama theatre group Druga scena x x  
Drugi Foto klub Photo club at Druga x    
English Student Theatre II. gimnazije Maribor English Student Theatre II. gimnazije Maribor x x  
Literarna delavnica Literature workshop  x    
Pazi, snemamo! filmska šola II. gimnazije Maribor Film factory at II. gimnazija Maribor x x  
Tečaj kitajščine Chinese course x    
Izmenjave Uganda, Izrael, Kitajska , Rusija, Španija, … Student exchange with Uganda, China, Russia, Spain, … x x x
Biološka delavnica Biology workshop x    
Krožek astronomija Astronomy club x    
Matematični krožki Mathematic class x    
Tekmovanje v odpiranju fizikalnih sefov Competition in physics x    
Informatika “Escape room”, 3D modeliranje, programiranje Escape room, 3D modeling, programming, informatics x   x
Raziskovalno delo  Research work x    
Plesna skupina Tigrice Dance group Tigrice   x  
Navijaška skupina Borci Cheerleaders club Borci   x  
Tekmovanja (nemško, angleško, špansko, Cankarjevo, …) Competitions (German, English, Spanish, Slovene Cankar, …) x    
Drugi filozofi Philosophers at Druga  x    
Francoska bralna značka French reading badge x    
Prešernov natečaj Prešeren competition x    
WSC-World Scholars Cup World Scholars Cup x x  
ABC sproščanja ABC relaxing x x  
Foto in video krožek Photo and video club x   x
Gledališče Gnosis Drama theatre Gnosis x x  
Likovna delavnica Art workshop x    
Ultimate frizbi Ultimate frisbee   x  
Izbirni športi (nogomet, odbojka, rokomet, namizni tenis, pilates, joga, tai-chi, …) Elective sports ( football, volleyball, handball, table tennis, pilates, yoga, tai-chi, …)   x  
Šport za zdravje Sports for health    x  
Učna pomoč Teaching help x   x
Scroll to Top